Grafy naměřených hodnot


Grafy jsou zobrazovány od 29.5.2013 a využívají databázi serveru Weather Underground, na který jsou data odesílána v 5 minutových intervalech.